Lukk dette vinduet for å komme tilbake til Rettsnorge sin førsteside.

Informasjonsside:

Ivar Axel Oftedal

Sorenskriver i Kristiansand tingrett. Tidligere politimester Trondheim Politidistrikt og i Molde.

1. Lagdommer Ivar Oftedal anklaget for rettsstridig adferd og grov uforstand i tjenesten

2. Pressemelding

3. 280804 Kari Johanne Bjørnøy gift med Ivar Oftedal

RettsNorge.no © 1997-2009 Opphavsrett