Klikk her for å se originaldokumentet

 

Herman J Berge
665, rue de Neudorf

L-2220 Luxembourg

Luxembourg

 

 

Phone                : +352 43 12 65

Fax                   : +352 26 43 12 11

E-mail                : herman.berge@rettsnorge.no 

 

 

 

 

 

Kristin Halvorsen                                             Luxembourg den 3. september 2007
Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep

0030 Oslo

 

 

 

 

Att                         : Kristin Halvorsen

Ad                          : Riis-saken, Rettsovergrep, hemmelig rettergang, Riksrett, Beredskapsutvalget – hemmelig formue i utlandet

Saks nr                   :

Deres Referanser     : Riis- og Berge sakene

Oversendelse          : Faks og brev

Deres faks nr           :

Antall sider             : 1

Vedlegg                  :

Kopi                       : Stortingets presidentskap, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, samt Justiskomiteen.

Prioritet                  :

 

Jeg viser til ditt sterke engasjement i saken foran Stortingets behandling av Riis-saken den 19. mai 1993, samt til Professor Emeritus Arnljot Strømme Svendsens kunngjøring i NRK 25. august 2007, og utber meg et svar på følgende spørsmål:

 

Hva er årsaken til at Norges Bank eller Finansdepartementet ikke har bokført utenlandsformuen tilhørende Beredskapsutvalget for Skipsfart i sine regnskaper?

 

I forventning om et hurtig svar

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen

 

Herman J Berge

Luxembourg 3. september 2007

 

Klikk her for å se originaldokumentet