Lukk dette vinduet for å komme tilbake til Rettsnorge sin førsteside.

Informasjonsside:

Kari Johanne Bjørnøy

Sorenskriver Sand tingrett.

Tidligere avdelingsleder hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Gift med ==> Sorenskriver Ivar Axel Oftedal

1. 2004 Sorenskriver Bjørnøy får kritikk

2. 280804 Kari Johanne Bjørnøy gift med Ivar Oftedal

 

RettsNorge.no © 1997-2009 Opphavsrett